Khayalon Maa Tu Lyrics – Ashish Chamoli – Astha Singh

Khayalon Maa Tu खयालों मा तू lyrics by Ashish Chamoli, Astha Singh is a Garhwali song composed by Yaman Jeet Mangoli while penned by Naveen Bhatt. Music video features Neha Bhandari, Ashish Chamoli having music label Ruhaan Bhardwaj.

Khayalon Maa Tu Song Credits

Song Title – Khayalon Maa Tu
Starring – Neha Bhandari, Ashish Chamoli
Composer – Yaman Jeet Mangoli (YJM)
Music – Yaman Jeet Mangoli (YJM)
Singer – Ashish Chamoli, Astha Singh
Lyricist – Naveen Bhatt (Nabbu)
Music Label – Ruhaan Bhardwaj

Khayalon Maa Tu खयालों मा तू Song Lyrics

सजि धजि जब शैर तै जान्दी
ज्वान छोरों का दिल लुचान्दी
कालि लटुलि फुर्र उडै कि
जाणि जाणि जाणि छा

गढ कुमौं कि बाँद कैलान्दी
राति सुपन्यों मा मेरा तू आन्दी
माया मा तेरी भोल्या बणै कि
जाणि जाणि जाणि छा

तेरी याद मा होश मि ख्वेगयों
तेरी बातयों मा होश मैं ख्वेगयों
तेरी यादयों मा होश तेरी बातयों मा होश
तेरा रूप कि चोलान कनु जादु करयों छा

आखयों मा देखि सुरमा लगै कि
मन तै भरमै कि नखरयाण लगि छा
ओठों मा देखि लाली लगै कि
खित सी हसै कि शरमयाण लगि छा

ख्यालो मा तू मेरा सवालो मा तू
राति सुपन्यों मा तू मेरा आन्दी जान्दी रन्दी छा
ख्यालो मा तू मेरा सवालो मा तू
राति सुपन्यों मा तू मेरा आन्दी जान्दी रन्दी छा

तेरी मुखड़ि मा सुद बुद मैं गवे दयों
मेरी जिकुड़ि मा खुद तेरी समै ग्यों
तेरी मुखड़ि मा सुद मेरी जिकुड़ि मा खुद
तेरा औण कु मि तै बल सारो लग्यों छा

गुस्सा करि कि हाथ छुडै कि
मुख तै मुडै कि कख जाण लैगि छा
गलडयों मा व्ये कि तिल स्यों सजिगि
माया मा उलजै कि हिट जाण लगि छा

पलक्यो झपकान्दी रूमक पड़ी जान्दी
सांस थम जान्दी मेरा आहा दिल की
पलक्यो झपकान्दी शाम ह्वे जान्दी
सांस थम जान्दी मेरा दिल की

तेरा भारा मा सोचदो मा रैग्यों
मेरा भारा मा तू भि सोची दयों
तेरा भारा मा सोची मेरा भारा तू सोची
तेरा भारा मा सोची दिन रात करयों छा

कंगन खनकै कि पास बुलै कि
प्रीत सिखै कि समझाण लगि छा
दुरु सी देखि मेकअप करि कि
हद सी बणि गीत लाण लगि छा

तेरा जनै कथगा घुमदा पिछनै पर
तेरी ही बात ज्यो का बाल आर लगि छा
तेरा जनै कथगा घुमदा पिछनै पर
तेरी हो बात ज्यो का बाल लगि छा

तेरी यादयों मा सुद मै गवैग्‍यों
तेरी बातयों मा सुद बुद मै गवैग्‍यों
तेरी यादयों मा सुद बुद तेरी बातयों मा सुद
तेरी छुई सुण मन बेकाबु होयूं छा

आख्यों सनकै कि अपणा मनै कि
मि तै बतै कि मुस्कुराण लग्यों छा
पिछनै पडै कि अपणु बणै कि
सबसै छुपै कि मि तै चाण लग्यों छा

Khayalon Maa Tu Video

Found mistake in lyrics? We will rectify it. Please specify the error and email us at [email protected]